Triky, finty, nekalé obchodní praktiky související s poskytováním úvěrů... :)

Níže Vám bude popsáno několik modelových situací, které mohou nastat při sjednávání nebankovní půjčky, úvěru (závěry si z toho můžete vyvodit sami)...byly analyzovány na základě smluv, které byly a jsou k dispozici. Je jich několik variant a některé z nich jsou popsány níže...tento výčet se bude neustále doplňovat a bude určitě dobře, když zde bude zpětná vazba od návštěvníků této stránky.. Zároveň zkuste zavnímat i ten fakt, že na českém finančním trhu bylo v minulosti více než 57 tisic (ano čtete správně) subjektů, kteří měly zaregistrovanou živnost : Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru... Nyní se jejich počet s ohledem na účinnost zákona č. 257/2016 Sb. významně snížil..

Veškeré níže popsané mechanismy jsou odrazem současné situace na nebankovním trhu v ČR, jsou analýzou praktik zhruba 50-ti různých společností, jejichž smlouvy byly pozorně prostudovány.. Mechanismy jsou popsány pokud možno co nejsrozumitelněji..

I přes výše popsané se zde neuvádí konkrétní společnost, která níže popsané praktiky používala/používá k manipulaci s klientem, ale není vyloučené, že některé společnosti se zde "najdou"....:)

Veškeré níže uvedené mechanismy slouží ke snadnému obohacení "institucí", které Vás mnohdy uvedou v omyl..

Společnými jmenovateli žadatelů o půjčku v nebakovním sektorů bývají:

- nízká finanční a právní gramotnost

- zoufalství

- neznalost

- naděje

- emoce

- informační asymetrie

a toho jsou si mnozí neféroví "poskytovatelé" vědomi..

1) Nejtypičtějším způsobem je situace, kdy Vám zavolá callcentrum "úvěrové společnosti" ( v životě jste o ní neslyšeli a není o ní možné x věcí na internetu, či jinde, dohledat), případně Vy se na nějaké takové callcentrum dovoláte..

- budou po Vás chtít Vaše nacionály (rodné číslo, atd.)

- následně Vám sdělí, že Vaší žádost vyhodnotí a v brzké době se Vám ozvou

- následně se dozvíte, že pokud nemáte 2 ručitele, nebo možnost zástavy nemovitosti (uměle vytvořená překážka, aby bylo možné si říci o kauci) a jste v registrech, tak Vám půjčí jen oproti "depozitu" ve výši 2 i více měsíčních splátek, které musíte vložit na účet společnosti, dříve než něco podepíšete.... Poslouchá se to hezky, zpravidla o své peníze na 99,9% příjdete...:-( Mimochodem, zasílání peněz jen tak někomu cizímu na účet, bez smlouvy např. o úvěru, zprostředkování nebo o díle, považuji za naprostý hazard..

Pokud se Vám nějaká společnost ozve, chtějte vědět jejich IČ, webovou prezentaci, případně u jednoduchých webových stránek si zkuste zjistit, kdo je jejich provozovatelem a tohoto si opět zkuste prolustrovat.....

Trochu se pozastavím na pojmem "být v registrech", zpravidla se touto terminologií označují situace, kdy žadatel má negativní záznam v úvěrových registrech (bankovní - BRKI, nebankovní  - NRKI, SOLUS)  a je třeba si uvědomit, že náhled do těchto registrů může mít potenciální věřitel p o u z e  na základě Vašeho písemného souhlasu o Nahlédnutí do takovéto databáze... Ale určitě stav Vašich "registrů" nezjistí jakákoliv anonymní osoba, či nově vzniklá společnost na základě jen Vámi sděleného identifikačního údaje  (rodné číslo atp.) TOTO JE TŘEBA VZÍT NA ZŘETEL.. :)


1.a) viz. předchozí bod, kdy Vám je do emailu poslaná SMLOUVA, ROZHODČÍ SMLOUVA, PŘÍKAZ K INKASU.... v těchto případech se většinou jedná o pouhé placené zprostředkování, které je v rozporu s ustanovením zákona o spotřebitelském úvěru..

2) Ozve se Vám soukromý investor, s tím že je Vám ochotný půjčit, ale protože nechce zbytečně riskovat, že dojede na místo určení a Vy tam nebudete, tak bude po Vás žádat předem náhradu cestovného, náklady spojené s vyhotovením smluv...

3) Poněkud sofistikovanější způsob, jak Vás připravit o peníze bude následující:

- společnost Vám sdělí, že úvěr byl schválen a máte se obrátit na finančního poradce, který s Vámi na Vámi zvoleném místě, nebo např. v kavárně podepíše smlouvu, s tím že se na místě platí depozit (vratná kauce, jistina) pro případ nesplácení...

- z mých zkušeností a množství smluv,které mi prošly rukama, se téměř vždy jedná o SMLOUVU O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ...., může to někdy být nazvané i smlouvou PŘÍKAZNÍ atd...

V předmětu smlouvy je pak uvedeno: Předmětem smlouvy je úplatná činnost, směřující k tomu, aby měl Klient příležitost uzavřít smlouvu o finančním produktu... zjednodušeně řečeno, společnost se kterou podepíšete takovou smlouvu se Vám bude snažit sehnat třetí stranu, která s Vámi uzavře smlouvu o půjčce, úvěru atd... (peníze vyhozené z okna), nehledě k tomu, že ve všeobecných smluvních podmínkách se dočtete spousty dalších "zajímavostí"...

Obvykle bývalo u těchto typů smluv i prohlášení ve smyslu §57 občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb. tzv. "starý" občanský zákoník), kdy jste se svým podpisem "vzdávali" lhůty na odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů...protože taková smlouva byla podepsána mimo prostory obvyklé k podnikání...

V tomto směru jste však mohli být relativně klidní, neboť dle §55 občanského zákona není takové ustanovení ve spotřebitelské smlouvě přípustné, tedy vymahatelné....

S VÝŠE UVEDENÝM TYPEM SMLOUVY SE V PRAXI A V MNOHA OBMĚNÁCH SETKÁVÁME NEJČASTĚJI... mnohé "firmy" se takovou smlouvu snaží ještě "vyšperkovat" tím, v hlavičce je uvedena firma ze zahraničí s pobočkou pro ČR.

V MNOHÝCH PŘÍPADECH SE JEDNÁ O SMLOUVY, KTERÉ JSOU PO PRÁVNÍ STRÁNCE ABSOLUTNĚ NEPLATNÉ !!!

4) Další z možných postupů společností, které se na klientech obohacují skrze nekalé obchodní praktiky je následující:

- společnost Vám stejně, jako v předchozím případě sdělí, že máte úvěr schválen a máte se dostavit na jednání se soukromým investorem, který Vám po podpisu smlouvy, pošle během dne peníze na účet. Na místě ale musíte zaplatit tzv. "právní výlohy", které mohou dosáhnout výše několika tisíc korun...

Nezřídka nastane situace, kdy podepíšete smlouvu nikoliv o úvěru ale např. o "finanční konzultaci"... např. text ve smyslu: Předmětem této Smlouvy konzultaci jsou informace o spotřebitelských smlouvách, o ochraně spotřebitele a nekalých obchodních praktikách, o fungování finančního trhu v ČR, o zásadách správného úvěrování... člověk neznalý právní problematiky se tímto nechá opět ošálit a peníze jsou vyhozené opět z okna... S tímto typem smluv byla velká  profesní zkušenost...

5) Za poněkud absurdní již považuji situaci, kdy máte bez jakékoliv smlouvy vkládat na účet předem několikatisícové sumy "první splátky, kauce, právní záruka" (ať již na účty "nebankovních společností, nebo "investora", který shodou okolností používá účet svého kamaráda)....následně Vám příjde na Vámi určenou adresu smlouva o zprostředkování, nebo smlouva příkazní....Opět peníze vyhozené z okna, efekt nula...

6) Dovoláte se na číslo uvedené v inzerátu a budete přepojeni na číslo, které má x-násobnou sazbu za minutu.....jen provoláte peníze... v dnešní době tato praktika již vymizela...

7) Za další praktiku považuji tzv. "nigérijský dopis"...Příjde Vám email napsaný velmi špatnou češtinou, s žádostí na vyplnění Vašich iniciálů...Půjčka je schválena, nicméně musíte zaplatit poplatky za "převod" peněz...:-) Rozhodně nejsou malé...

8) Méně obvyklou praktiku mi popsal pozorný čtenář, který se nenechal napálit...Tímto mu děkuji za další přínos do výčtu nekalých obchodních praktik...

"V určité tísni jsem navštívil "poradce" který mi vytiskl smlouvu o poskytnutí úvěru, současně si vytiskl "kopii" a projednávali jsem ji. Stoprocentně to byla smlouva o poskytnutí úvěru, kterou bych asi podepsal, i když tam byla kauce dvou splátek. Ale při vlastním podpisu, když mi "poradce" dal podepsat kopii, jsem si úplnou náhodou všiml, že je tam jiný text - byla to smlouva o zprostředkování. Předpokládám, že by mi pak podstrčil tento výtisk a byl bych nahraný. Následně bylo jednání velmi rychle ukončeno, ale myslím, že by se vám i tento příklad mohl hodit do výčtu praktik podvodných finančníků.."

9) Tuto praktiku považuji vyloženě za perličku...

Společnost Vám v rámci propagace věřitele zapůjčí určitou částku "bezúročně"....nicméně, v takových smlouvách najdete odstavec o povinnostech dlužníka (dlužník si totiž myslí, že svou povinnost už plní tím, že řádně splácí bezúročný úvěr), který obsahuje několik bodů, které by měl klient do 1 měsíce vůči věřiteli splnit, když se na to klient věřitele (případně obchodního zástupce) je mu sděleno, že to činit nemusí, neboť si jej společnost již dávno prověřila...jenže jeden z důvodů pro zesplatnění úvěru je právě nedodržení povinností dlužníka, kde je následně sděleno, že je nutné zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši částky odpovídající původní jistině...pokud je takových nesplněných povinností několik a dlužník mj. věřitele zplnomocní k sepsání notářského či jiného zápisu, který se může stát exekučně vymahatelným titulem, tak z původní částky se dluh x- násobí..., tohoto se zpravidla využívá u osob, které jsou vlastníky nemovitosti, aby zde šel využít institut: " návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti"..... S tímto typem smluv byla profesní zkušenost...

10) Jeden ze způsobů jak ztratit nemalé peníze, je i situace, kdy podepíšete smlouvu, v níž budou uvedené vysoké sankce za nesprávnost údajů...u dlužníků, kteří si žádájí v nebankovním sektoru o úvěr, je vysoká pravděpodobnost, že již nemají přehled o všech, byť relativně bagatelních závazcích....

11) Další perličku, se kterou jsem se měl možnost se seznámit je princip, kdy Vám nějaká úvěrová společnost pošle do emailu smlouvu, která je jejím jednatelem podepsaná a dlužník se v této smlouvě zavazuje na účet společnosti zaslat do 24 hodin první splátku, od záslaní půjčky na účet dlužníka. Princip spočívá v tom, že společnost Vám sice zašle potvrzení o provedené platbě na Váš účet, ale peněz se nedočkáte, neboť zaslání peněz pouze PŘEDSTÍRÁ...a zbytečně tak zaplatíte jednu splátku "předem" zbytečně... Nehledě k tomu, že takový typ smlouvy porušuje informační povinnost vůči spotřebiteli..

12) Za poněkud sofistikovanější praktiku považuji situaci, kdy potenciální věřitel tvrdí, že Vám zaslal peníze na speciální účet v zahraniční bance a Vy musíte vložit na účet v české bance poplatek za převod :) Pro zvýšení důvěryhodnosti si musíte na webových stránkách věřitele založit účet, kdy Vám pošle přístupová hesla a Vy tam najednou uvidíte částku několik tisíc Euro, které jsou připravené jen a jen pro Vás...  To že se k celkové komunikaci mezi Vámi počítá i rádoby smlouvy o úvěru, kdy úroková sazba je 3% ročně, už jen dodává na celkovém dojmu nedůvěryhodnosti ... :)

Nekalé praktiky zprostředkovatelů

Ve své praxi jsem se měl možnost potkat i se situací, kdy se zprostředkovatel vůči spotřebiteli zachoval poměrně nestandardním až řekněme podvodným způsobem!

Využil rozpoložení spotřebitele k tomu, aby si od něj nechal podepsat fiktivní bezúročnou zápůjčku a částku dané zápůjčky pak zahrnul do Smlouvy o obstarání věci, kdy např. za zprostředkovaný úvěr ve výši 750.000,- korun inkasoval provizi ve výši 120.000,- korun což považuji za poněkud přemrštěné, zvláště tedy, pokud byl takový úvěr úročen 24% ročně! Zprostředkovatel pak argumenoval tím, že co je napsané ve smlouvě, to platí, a že je připraven se soudit.


V obecné rovině je třeba dbát zvláštního zřetele, pokud jsou smlouvy uzavírany dle §724 (příkazní smlouva) nebo dle §774 (zprostředkovatelská smlouva) obojí dle zákona 40/1964 Sb. (občanský zákoník) - ustanovení ze "starého občanského zákoníku"

Dle NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU je třeba si dát pozor na následující termíny:

- zápůjčka § 2390 až 2394

- úvěr § 2395 až 2400

- zprostředkování § 2445 až 2454

- ustanovení o příkazní smlouvě: " § 2436 ", obchází zákon o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb.


Dále co by mělo varovat je nabídka poměrně velmi nízkého úroku, (případně nulového úroku) i při částkách ve výši statisíců...s nízkým úrokem je spojená i relativně nízká splátka...zvláště markantní bude, když se takový úrok bude pohybovat v hladině běžných bankovních úroků (bez zajištění zástavou , např. nemovitostí)...A pokud by společnost byla schopna poskytovat v takové výši její kapitál by musel být mnohamilionový, nebo dokonce miliardový....což u společností, které vznikly nedávno (lze dohledat v obchodním rejstříku) a nemají zahraniční účast, je velmi nepravděpodobné... x takových společností hřeší bohužel na to, že se necháte "nalákat" na možnost podezřele nízké splátky, ačkoliv jste v registrech a v těžké životní situaci..

Když k výše uvedenému připočteme velmi zdařilou rétoriku "obchodních zástupců - finančních konzultantů" takových společností, kteří Vás budou přesvědčovat, že podepisujete smlouvu o úvěru a peníze budete mít na účtu do 48 hodin, je možné člověka neznalého problematiky velmi snadno oklamat...

Z mé praxe stojí za zmínku podstatné okolnosti:

90 i více procent "ošálených klientů" sdělí své údaje "zprostředkovateli", aniž by si nechali předložit např. občanský průkaz, či jiný doklad totožnosti, tím pádem se následná možnost ztotožnění úměrně krátí...